Сигнализација

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  

    Радови подразумевају одржавње свих већ постављених знакова у путном појасу.

Одржавање обухвата укопавање ,исправљање и постављање саобраћајног знака на носач.

Радови обухватају редовне недељне ,месечне обиласка сигнализације и прављење извештаја о тренутном стању знакова.

Осим постављања знакова из групе опасности ,изричите наредбе,обавештења и допуских табли постављају се одбојне и заштитне ограде,лежећи полицајци ,стубићи и остала опрема пута.

Сви знаци и опрма пута се поставља у сладу са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији бр. 85 од 21.09.2017.год објављеном  у Службеном гласнику Републике Србије.

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

      Радови подразумевају одржавње свих ознака на путу у граду и осталим насељеним местима на територији града Сремска Митровица.

Обележавање  хоризонталне саобраћајне сигнализације обухвата следеће:

  • обележавање пуних,испрекиданих и паркинг линија
  • обележавње пешачких прелаза ,стоп линија,острва
  • обележавање „зона школе“
  • обележавање стрелица ,БУС-стајалишта и симбола пешак ,бициклиста

Послови хоризонталне саобраћајне сигнализације изводе се једном годишње а понекад и два пута ускладу са опредељеним новцем за те радове.