Тренутно актуелни радови

264

Тренутно су актуелни радови на одржавању и допуни оштећене вертикалне саобраћајне сигнализације, враћање јавних површина у првобитно стање као и радови на локалном путу Лаћарак –Чалма а све на путној инфраструктури града Сремска Митровица.

Радови на допуни и исправљању и постављању нове саобраћајне сигнализације у Граду и селима на територији града Сремска Митровица.

Радови на враћању јавне површине  у првобитно стање  према издатим условима  на више локација Спортски  центар “Пинки”

Локација Ратарска улица

Локација Стари Шор у Сремској Митровици

Локација Водна у Сремској Митровици