SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE

416

11. Novembar 2023

IZVRŠENA JE SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE. ZIMSKA SLUŽBA JE SPREMNA I KREĆE SA RADOM 15. 11. 2023. SVA POTREBNA MEHANIZACIJA JE U FUNKCIONALNOM STANJU.

OSNOVNA MEHANIZACIJA SASTOJI SE OD 8 ČISTAČA SNEGA I TO: 6 KAMIONA SA RAONICIMA ZA ČIŠĆENJE SNEGA OD KOJIH SU DVA SA AUTOMATSKIM RASIPAČEM SOLI I DVA BAGERA “SKIP”-a SA RAONICIMA ZA ČIŠĆENJE SNEGA STO JE U SKLADU SA UOBIČAJENIM NORMATIVOM 1 ČISTAČ NA 25 KM PUTA.

DODATNU MEHANIZACIJU ZA UKLANJANJE NANOSA I SMETOVA ČINE DVA UTOVARIVAČA I TRI BULDOZERA.

PRATEĆU MEHANIZACIJU ČINE JEDNO PUTNIČKO TERENSKO VOZILO I JEDNO POLUTERETNO VOZILO-KAMION “PUTARAC”.

OBEZBEĐENA JE POČETNA ZALIHA OD 50 T SOLI I 25 M3 KAMENE SITNEŽI ZA POSIPANJE PUTEVA.

ZIMSKA SLUŽBA IMA ZADATAK DA ODRŽAVA PROHODNIM OKO 215 KM LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA.

SVE AKTIVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE DEFINISANE SU “PLANOM ZIMSKE SLUŽBE” A ONE SE U  PRINCIPU SVODE NA DEŽURSTVA KADA NEMA PADAVINA I INTERVENCIJE ZA VREME PADAVINA.

DEŽURSTVA SE IZVODE U DVA OBLIKA U ZAVISNOSTI OD VREMENSKE PROGNOZE I TO U  “NULTOM STEPENU PRIPRAVNOSTI” SA TEMPERATURAMA IZNAD NULE I U “PRVOM STEPENU PRIPRAVNOSTI” SA TEMPERATURAMA ISPOD NULE U SMENAMA PO 12 SATI.

INTERVENCIJE SE IZVODE PREMA PRIORITETIMA (“PRVI”, “DRUGI” I “TREĆI” PRIORITET) U ZAVISNOSTI OD INTENZITETA PADAVINA U DVA OBLIKA: “U PRVOM STEPENU MOBILNOSTI” SA ANGAŽOVANJEM DO 60% OSNOVNE MEHANIZACIJE I U “STEPENU PUNE MOBILNOSTI” SA ANGAŽOVANJEM SVE OSNOVNE I DELOM DODATNE MEHANIZACIJE.

VREDNOST UGOVORENIH RADOVA JE 40 MILIONA (sa pdv-om) A IZVOĐAČ RADOVA JE “HIDROGRAĐEVINAR-ODRŽAVANJE” IZ SR. MITROVICE.

OČEKUJEMO DA ĆE ZIMSKA SLUŽBA USPEŠNO OBAVITI SVOJ ZADATAK A SVE UČESNIKE U SAOBRAĆAJU MOLIMO DA SVOJE KRETANJE PRILAGODU STANJU NA PUTEVIMA.