Trenutni radovi na popravci atarskih puteva na teritoriji grada Sremska Mitrovica

214
Radovi se izvode u periodu od 02.11 . 2023.do 01.12.2023.godine u naseljenim mestima Martinci, Kuzmin i Laćarak